Čo môžete vyhrať?

ilustračné fotografie

Ako súťažiť?

Nakúpte 3 ks
GALBANI
MOZZARELLA
v ľubovoľnej
kombinácii
druhov
Súťažte
a) odoslaním SMS
alebo
b) vyplňte
Registračný formulár
Účtenku si
uschovajte
a vyhrajte!

Registračný formulár

Súhlasím s úplnými pravidlami súťaže
Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súladu s pravidlami súťaže

Pravidlá

1. 5. - 31. 5. 2022 prebiehá vo všetkých predajniach v Čechách a na Slovensku súťaž "140 rokov Galbani" so všetkými druhmi výrobkov GALBANI MOZZARELLA. Stačí kdekoľvek v Čechách alebo na Slovensku nakúpiť v súťažnom období od 1. 5. do 31. 5. 2022 v rámci jedného nákupu aspoň 3 ks GALBANI MOZZARELLA ľubovoľnej kombinácii druhov a zaregistrovať sa do súťaže jedným z nižšie popísaných spôsobov pre súťažiacích zo SLOVENSKA.
a) odoslaním SMS v tvare SKmedzeraGALBANImedzeraDÁTUM NÁKUPUmedzeraČAS NÁKUPUmedzeraCELKOVÁ ČIASTKA NÁKUPUmedzeraMENOmedzeraPRIEZVISKO na telefónne číslo 6661
alebo
b) vyplnením a odoslaním "Registračného formulára"
DÁTUM NÁKUPU označuje dátum vo formáte DD.MM.RRRR uvedený na pokladničnom doklade, na ktorom je uvedený súťažný nákup. ČAS NÁKUPU predstavuje časový údaj vo formáte HH:MM uvedený na pokladničnom doklade, na ktorom je uvedený súťažný nákup. CELKOVÁ ČIASTKA NÁKUPU je celková čiastka nákupu uvedená na pokladničnom doklade, na ktorom je uvedený súťažný nákup.
Cena SMS správy je 0,1 eura vrátane DPH. Technicky zaisťuje Nilia Production, s.r.o., www.nilia.cz.
Účtenku starostlivo uschovajte!
Plné znenie súťažných pravidiel nájdete tu